Tietosuojaseloste

Olemme sitoutuneet noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä ja käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti, sekä varmistamaan, että henkilötietosi ovat turvassa.

Rekisterinpitäjä Restaurointi Mikael Holma Y-tynnus: 2451223-8, Elontie 88A, 00660 Helsinki, Puhelin: 040 8463970 Yhteyshenkilö: Mikael Holma, info@restaurointimikael.fi

Mitä ja mistä keräämme henkilötietoja

Henkilötietojen tietolähteenä on asiakas itse.

Kerättävät tiedot:

Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Lisäksi myös asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat asiakaskohtaiset tapahtumatiedot sekä viestintähistoria sekä valvontakameroiden kuvamateriaali. Mihin ja millä perusteilla käytämme henkilötietojasi Käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto, lainsäädännöstä tai sopimuksista johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimuksen täytäntöön panemiseen, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnitteluun, markkinointiin, sekä asiakassuhteiden eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinnointiin, seurantaan, ylläpitoon, kehittämiseen, analysointiin, mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi-, kysely-, tilastointi- ja muut vastaavat toimenpiteet sekä tarvittavat todentamis- ja tietoturvatoimenpiteet. Profiloinnin käyttöön esimerkiksi markkinointitarkoituksissa tehtäviin analyyseihin Restaurointi Mikael Holmalla on oikeutettu etu. Lisäksi rekisterinpitäjän valituilla yhteistyökumppaneilla voi olla tietyin rajoituksin oikeus käyttää tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Automatisoitu päätöksenteko

Restaurointi Mikael Holma ei hyödynnä automatisoitua päätöksentekoa.

Kenelle henkilötietojasi voidaan luovuttaa

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Miten suojaamme henkilötietojasi Tiedot sijaitsevat Restaurointi Mikael Holman palvelimilla ja niitä käytetään Restaurointi Mikael Holman tiloissa sijaitsevilta työasemilta suljetussa verkossa, joka on suojattu suojausohjelmistojen ja -laitteistojen avulla. Järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Paperilla säilytettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi Tietoja säilytetään asiallisen yhteyden päätyttyä kirjanpitolain edellyttämän ajan. Henkilötietoihin liittyvät oikeutesi Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi sekä pyytää tietojesi oikaisemista tai päivittämistä. Sinulla on myös oikeus kieltää tietojesi käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan tietosi. Pyynnöstäsi poistamme tietosi, ellei laki edellytä meitä säilyttämään niitä esimerkiksi kirjanpitotarkoituksiin. Lisäksi sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä, sekä pyytää meitä luovuttamaan itse toimittamasi tiedot, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa siirrettäväksi toiselle rekisterinpitäjälle. Toimittamalla kirjallinen allekirjoitettu pyyntö osoitteeseen: Restaurointi Mikael Holma, Elontie 88A, 00660 Helsinki.

Pyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Jos Restaurointi Mikael Holma on mielestäsi toiminut tietosuojaselosteen tai voimassaolevan lain vastaisesti, voit reklamoida siitä meille tai tehdä valituksen tietosuojaviranomaisille. Tähän selosteeseen tehtävät muutokset Palveluidemme kehittymisen ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumisen myötä voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta.